Карта сайту
Приватна зона


Відділ науки та аспірантури

Наукова діяльність є невід’ємною складовою організації роботи Київського університету туризму, економіки і права. Вона спрямована на розробку загально університетської науково-дослідної теми «Туризм як феномен соціально-економічної культури та суспільного виробництва». У відповідності з нею розроблялись факультетські та кафедральні теми наукових досліджень: «Туризм і готельне господарство: проблеми теорії і практики» (факультет Туристичного та готельно-ресторанного бізнесу); «Вдосконалення нормативно-правового регулювання у сфері нотаріату, митної справи і туризму в Україні: проблеми ефективності» (Юридичний факультет).

Основними завданнями відділу науки та аспірантури є:

  • планування і координація роботи кафедр, факультетів за загально університетською науковою і науково-дослідною темою;
  • науково-методологічний супровід навчального процесу, участь у розробці актуальних проблем теорії і практики туризму;
  • розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з установами НАНУ і організаціями, що не входять до системи вищої освіти, для розв’язання складних наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень і розробок;
  • залучення до науково-дослідної роботи та наукового керівництва аспірантами провідних учених і науковців, працівників вищих навчальних закладів та інших наукових установ і організацій;
  • організація в університеті наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, «круглих столів», конференцій.

В межах відділу діє аспірантураПідготовка аспірантів здійснюється за спеціальністю:

081 – Право;

12.00.03 – Цивільне право;

12.00.04 – Господарське право

Щорічно в КУТЕП відбуваються аспірантські та магістерські читання з проблем теорії (туризмології) та практики (праксеології) туризму, а також цивільного права.

Під егідою наукового відділу КУТЕП розгорнута діяльність Студентського наукового товариства „Синергія". Студентське наукове товариство діє з 2004 року. Комплексна тема наукових досліджень товариства: «Туризм, актуальні проблеми та перспективи розвитку». На кафедрах Університету діє 5 наукових студентських гуртків. Діяльність молодих науковців різнопланова: підготовка наукових рефератів та повідомлень, проведення досліджень під час підготовки курсових, бакалаврських, дипломних робіт тощо.

Студенти-науковці КУТЕП беруть участь у щорічних студентських наукових конференціях, семінарах, круглих столах, олімпіадах, у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Неодноразово  їх учасники отримували призи і дипломи.

Науковці Університету разом з колегами інших вузів, членами Асоціації проводять значну роботу по створенню науково-методологічної бази навчального процесу, розробці актуальних проблем теорії і практики туризму.

Серед найбільш помітних результатів в 2019-2020 н.р. стало понад 120 наукових публікацій, в тому числі 3 монографії, 4 підручники та навчальних посібників, 68 наукових статей, а також видання статей у науко-метричних базах  Scopus або Web of Science.

За підтримки і сприянні UN WTO проведено шість Міжнародних науково-практичних конференцій, на яких узагальнені результати розробки проблематики теорії туризму в її філософському, культурологічному, соціологічному, історичному, економічному, правознавчому, педагогічному і психологічному аспектах.

Важливим напрямком роботи наукового відділу є організація роботи постійно діючого науково-методологічного семінару: «Людина і культура ХХІ століття». В рамках семінару впроваджена практика наукових доповідей з актуальних питань загальнонаукового та спеціалізованого знання. Такі семінари - унікальна можливість доторкнутися до глибинних наукових проблем обраної галузі знань.

З метою консолідації науковців-туризмологів, а також фахівців системи освіти і підготовки кадрів для сфери туризму, в 2003 році за ініціативою КУТЕП була утворена Академія туризму України.

Засновниками Академії туризму є ряд провідних навчальних закладів України, що готують фахівців для сфери туризму.

Академія туризму України є добровільною всеукраїнською громадською організацією, яка об'єднує осіб, що займаються науковою, навчальною та практичною роботою у галузі туризму. Академія діє на основі Конституції України, чинного законодавства, на принципах демократії, самоврядування та рівноправності її членів.

Метою діяльності Академії як об'єднання фахівців у галузі туризму є реалізація їх прагнення сприяти подальшому якісному вдосконаленню та розвитку туристської сфери України засобами наукових досліджень актуальних проблем туризму, прогнозуванню розвитку, участю у розробці засад державної політики  у туристській галузі, розвитком системи освіти, що забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для туристської справи в Україні, а також захист законних інтересів своїх членів.

Контакти:

каб. 418-а

Loading

календар подiй

11 серпня 2022
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

RSS