Карта сайту
Приватна зона


Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Київського університету туризму, економіки і права. Створений для координації навчально-методичної роботи на кафедрах університету та організації освітнього процесу в університеті.

Методична робота здійснюється згідно з Конституцією України, законів України "Про освіту", «Про вищу освіту», наказів та рішень колегії Міносвіти і науки України, Вченої ради університету, ректорату, навчально-методичної комісії університету.

Навчально-методична робота - це заснована на досягненнях науки та передового досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Завідувач відділу - Мельник Ірина Леонідівна, кандидат економічних наук;

Інспектор відділу – Деменіна Людмила Євгенівна;

Основні завдання: 

 • упровадження в навчально-виховний процес законів України "Про освіту", "Про мови", положень "Про освітньо-кваліфікаційні рівні",  "Про вищий навчальний заклад України" та інші;
 • розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, створення умов для професійного вдосконалення - Положення про огляд-конкурс науково-методичної роботи викладачів кафедр КУТЕП; ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ; Положення про конкурс на кращу кафедру КУТЕП
 • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання студентської молоді;
 • інформаційне забезпечення професорсько-викладацького складу з проблем освіти, педагогіки, психології; інформування про досягнення науки, передового педагогічного досвіду;
 • методичне керівництво створенням навчально-методичних комплексів зі спеціальностей та кожної дисципліни, навчальних планів відповідних напрямів підготовки;
 • аналіз та внесення пропозицій щодо інформаційно-дидактичного забезпечення викладання навчальних дисциплін;
 • пошук, вивчення та апробація передового освітянського досвіду, координація дій педагогічних працівників щодо змісту освіти, форм і методів навчання; 
 • доопрацювання та внесення змін до базових та робочих планів у зв’язку із упровадженням нових нормативів Міністерства освіти і науки України;
 • розробка спільно з деканатами та кафедрами семестрових індивідуальних планів студентів усіх форм навчання;
 • складання та оформлення розкладів навчальних занять, екзаменаційних сесій, державної атестації для студентів денної та заочної форм навчання
 • розробка рейтингових показників оцінки якості викладання і навчання студентів, контроль за станом навчального процесу, участь у проведенні огляду готовності кафедр і факультетів до нового навчального року та оглядів-конкурсів навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін;
 • організація заходів з вивчення та вдосконалення педагогічної майстерності викладачів - Семінари педагогічної майстерності викладачів.

МЕТОДИЧНИЙ ЗБІРНИК КУТЕП 

Методичний збірник КУТЕП” – періодичне видання Київського університету туризму, економіки і права, що формується зі статей викладачів, в яких вони діляться своїми напрацюваннями з питань навчання і виховання студентської молоді та освіти дорослих.

Педагогічний досвід як результат практики є критерієм істини: він або підтверджує, або відкидає ті чи інші нововведення. Цей досвід, як правило, результат творчих пошуків педагогів, у ньому зливаються воєдино творче, новаторське і в той же час традиційне начала.

Одним із неодмінних і важливих складників культури особистості є її мовна культура, яка засвідчує рівень освіченості, моральності та інтелекту людини. Рубрика „Люби і знай українську мову” допоможе позбутися помилок у мовленні, повернутися до рідного слова, плекати правильність української мови.

Тож сподіваємося на Вашу підтримку щодо видання збірника. Ваші наукові доробки, методичні поради стануть в нагоді для запровадження в навчально-виховний процес професорсько-викладацьким складом університету. Та спільними зусиллями ми будемо прагнути сформувати висококваліфікованих фахівців.

МЕТОДИЧНИЙ ЗБІРНИК КУТЕП. ВИПУСК 1, 2010 р.

МЕТОДИЧНИЙ ЗБІРНИК КУТЕП. ВИПУСК 2, 2010 р.

МЕТОДИЧНИЙ ЗБІРНИК КУТЕП. ВИПУСК 3, 2011 р.

МЕТОДИЧНИЙ ЗБІРНИК КУТЕП. ВИПУСК 4, 2011 р.

МЕТОДИЧНИЙ ЗБІРНИК КУТЕП. ВИПУСК 5, 2012 р.

МЕТОДИЧНИЙ ЗБІРНИК КУТЕП. ВИПУСК 6, 2013 р.

МЕТОДИЧНИЙ ЗБІРНИК КУТЕП. ВИПУСК 7, 2014 р.

МЕТОДИЧНИЙ ЗБІРНИК КУТЕП. ВИПУСК 8, 2015 р.

Контактна інформація:

Телефон: +38-067-441-05-50 
e-mail: nmr_kutep@ukr.net
Години роботи: 8.00-17.00
Перерва на обід: 13.00-14.00

Loading

календар подiй

27 листопада 2020
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

RSS

 

 

 

 

  

Украинский портАл