Карта сайту
Приватна зона


Семінари педагогічної майстерності викладачів

Педагогічна майстерність викладача вищої школи – важлива складова його успішної діяльності. Реалізація основних принципів Європейської системи перезарахування кредитів вимагає зміни в підходах до організації навчального процесу. З метою удосконалення організації навчально-виховного процесу в умовах реалізації Європейської системи перезарахування кредитів в університеті проводяться семінари педагогічної майстерності викладачів „Інноваційні форми та методи навчання в умовах запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу”. 

Тематичний план семінарів педагогічної майстерності викладачів  Київського університету туризму, економіки  і права  

Дата

Назва теми

Обсяг годин

Прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання викладача

Лекції

Практичні,

тренінги

19.10

Кредитно-модульна технологія навчання  в умовах реалізації положень Болонського процесу

2

 

Цехмістрова Г.С., к.пед.н., доцент

26.10

Методика складання тестових завдань для оцінки якості знань студентів

2

 

Заєць О.Й., к.пед.н., доцент

2.11

9.11

Особливості застосування інформаційних технологій на базі пакету прикладних програм „OFICE XP” при підготовці презентацій

2

2

Скопень М.М., к.е.н., доцент

16.11

23.11

Психологічна готовність до педагогічної діяльності викладачів вищої школи

2

2

Лукашевич О.М., к.психол.н., доцент

30.11

Врахування психологічних особливостей студентів в організації навчально-виховного процесу

2

 

Лукашевич О.М., к.психол.н., доцент

7.12

Культура педагогічного спілкування

2

 

Мороз Л.В., к.пед.н, доцент КУТЕП

14.12

Активізація розумової діяльності студентів ВНЗ

2

 

Невєдомова А.І., к.е.н., доцент

21.12

Стратегічні ігри як інструмент активізації креативних здібностей студентів

2

 

Галиця І.О., д.е.н.

 

Всього

16

4

 

 

 

Loading

календар подiй

25 листопада 2020
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

RSS

 

 

 

 

  

Украинский портАл