Карта сайту
Приватна зона


ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ

Інтеграція України у світовий освітній простір і відповідно приєднання до Болонського  процесу  зумовили  визнання  нею тенденції  навчання  протягом  життя  з одного боку та підвищених вимог підготовки  фахівців, здатних  адаптуватися до сучасних мінливих умов,  –   з   іншого. Ефективність діяльності  безпосередньо  залежить від  компетентності викладачів, які   забезпечують  навчальний процес у вищій школі.

У Київському університеті туризму, економіки і права вже стало традицією проводити курси підвищення кваліфікації викладачів силами професорсько-викладацького складу кафедри університетської та професійної освіти і права (завідувач кафедри Чміль А.І.) Інституту відкритої освіти ДВНЗ „Університет менеджменту освіти”. За останні три роки плідної співпраці слухачами курсів підвищення кваліфікації було 50 викладачів університету (у 2011 році – 13 осіб).

У програмі курсів розгляд питань, що сприяють підвищенню рівня професійної компетентності викладачів в організації навчально-виховного процесу, зокрема:

  • інноваційні підходи до організації навчального процесу;
  • особливості розробки та планування модуля при впровадженні Європейської кредитно-трансферної системи;
  • сучасні педагогічні технології: практичний аспект;
  • психологічні умови професійного удосконалення викладачів вищого навчального закладу;
  • моніторинг якості у діяльності викладачів;
  • розробка інструментів оцінювання навчальної діяльності студентів.

Курси підвищення кваліфікації сприяють оновленню і поглибленню знань слухачів з філософії освіти, тенденцій і шляхів її модернізації на сучасному етапі. Під час практичних занять слухачі мають можливість удосконалити знання  та уміння щодо сучасних методів професійної діяльності та інформаційної підтримки навчально-виховного процесу.

Таким чином, проведення методичних заходів в умовах вищого навчального закладу сприяє професійному розвиткові професорсько-викладацького складу з організації ефективного дидактичного середовища та впровадження ідей Болонського процесу. 

Л.В. Мороз, завідувач методичного відділу 

Loading

календар подiй

11 серпня 2022
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

RSS