Карта сайту
Приватна зона


Новини

27 січня поважний ювілей відзначає Віктор Сергійович Пазенок!

З ЮВІЛЕЄМ!

Прийміть, дорогий ювіляре, наші щиросердечні вітання з нагоди Вашого 80-річчя! Ваша багаторічна, послідовна і наполеглива праця внесли вагомий вклад у розвиток наукової думки, забезпечили Вам повагу серед друзів і колег. Нехай Господь Бог шле Вам добро і щастя, міцне здоров’я. Добра вам, дорогий ювіляре, а вашій родині благополуччя, Божої благодаті на многая і благая літ! Вітаємо із ювілеєм!

Пазенок Віктор Сергійович – член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, академік Української академії політичних наук, викладач філософських дисциплін.

Головний науковий співробітник відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, проректор з наукової роботи Київського університету туризму, економіки і права.

Член редколегії і постійний автор часописів: «Філософська думка», «Мультиверсум», «Психологія і суспільство» (Тернопіль). Голова редколегії збірника наукових праць «Наукові записки КУТЕП» (серія: філософські науки, фахове видання), «Філософія освіти», «Мультиверсум», «Філософські проблеми гуманітарних наук», «Тоталогія», «Політика і час», член редколегії або рецензент енциклопедичних видань: «Енциклопедія культурознавства» (у 4-х томах), «Мала енциклопедія етнодержавознавства» (1996), «Філософія політики. Короткий енциклопедичний словник» (2002), «Політологічний енциклопедичний словник» (1997), «Філософський енциклопедичний словник» (2002) та інші.

Є членом експертної ради МОН України з філософських, політичних та соціологічних наук (експертиза докторських та кандидатських дисертацій); член спеціалізованої Ради по захисту дисертацій Інституту філософії НАН України.

Автор багатьох наукових робіт, серед яких:

1. Філософія: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2008. – 280 с.

2. Введення: туризм і туризмологія // Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму. – К.: КУТЕП, 2008. – С.7-16.

3. Філософія туризму // Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму. – К.: КУТЕП, 2008. – Гл.2, розд.4. – С. 115-143.

4. Монографія. Філософські дискурси раціональності. – К., 2010 (у співавторстві).

5. Демократія і людина // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні. Національна Академія наук України. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса. – К., 2010.

6. Проблеми філософського релятивізму і сучасний науковий контекст // Філософські діалоги. Шляхи та перехрестя сучасної цивілізації (Людина-Культура-Постмодернізм). – К., 2009.

7. Розділ «Цінності і смисли людського буття (сучасні інтерпретації). Монографія «Загальнолюдські цінності: еволюція уявлень, зміна пріоритетів» – К., 2013.

8. Аналітична записка «Загальнолюдські цінності та толерантність в соціально-політичному просторі сучасної України» для Комісії з питань моралі при Кабінеті Міністрів України (у співавторстві).

9. Туризмология. Теоретический образ туризма. Монография. – К., Альтерпрес, 2012.

10. Ціннісні орієнтації сучасного інформаційного суспільства. – К., 2013.

ФОТОЗВІТ

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

Останні новини

Loading

календар подiй

17 червня 2024
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

RSS