Карта сайту
Приватна зона


ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи освітньої діяльності КУТЕП

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Київському університеті туризму, економіки і права

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки чергової експертизи Київського університету туризму, економіки і права щодо провадження освітньої діяльності з галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» бакалаврів з напряму підготовки 6.140103 «Туризм», магістрів зі спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство (за видами)»

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки чергової акредитаційної експертизи Київського університету туризму, економіки і права щодо провадження освітньої діяльності з галузі знань 0304 «Право» (08 «Право») зі спеціальності 8.03040101 «Правознавство» (081 «Право»), освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи освітньої діяльності Київського університету туризму, економіки і права з підготовки бакалаврів з галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

Висновок експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи щодо акредитації освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з напряму 6.030507 «Маркетинг» (зі спеціальності 075 «Маркетинг») галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» (галузі знань 07 «Управління та адміністрування») у Київському університеті туризму, економіки і права

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи освітньої діяльності зі спеціальності 8.03020301 «Міжнародні економічні відносини» (зі спеціальності 056 Міжнародні економічні відносини) галузі знань 0302 «Міжнародні економічні відносини» (галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» у Київському університеті туризму, економіки і права

Висновок експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи щодо акредитації освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з напряму 6.030101 «Менеджмент» (зі спеціальності 073 «Менеджмент») галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» (галузі знань 07 «Управління та адміністрування») у Київському університеті туризму, економіки і права

Висновок експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи щодо акредитації освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» ( 071 Облік і оподаткування) галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» (07 Управління та адміністрування) у Київському університеті туризму, економіки і права

Висновок експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи щодо акредитації освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з напряму 6.030509 «Облік і аудит» зі спеціальності 071 Облік і оподаткування галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» (07 Управління та адміністрування) у Київському університеті туризму, економіки і права

Loading

календар подiй

10 грудня 2023
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

RSS