Карта сайту
Приватна зона


Міжнародних економічних відносин і менеджменту

Факультет міжнародних економічних відносин є структурним підрозділом Київського університету туризму, економіки і права, створений рішенням Вченої ради університету 2 квітня 2008 р.

Факультет здійснює підготовку фахівців за денною і заочною формами навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і «магістр» за такими напрямами:

 1. «Міжнародні відносини» - освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра, магістра (денна форма навчання)
  Термін навчання:
  • бакалавр - 4 роки
  • магістр - 1,5 роки на базі базової вищої освіти
 2. «Облік і аудит» - освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра, магістра (денна та заочна форми навчання)
  Термін навчання:
  • бакалавр - 4 роки
  • магістр - 1 рік на базі базової вищої освіти
 3. «Маркетинг» - освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра (денна та заочна форми навчання)
  Термін навчання:
  • бакалавр - 4 роки
  • магістр - 1 рік на базі базової вищої освіти
 4. «Менеджмент» - освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра (денна та заочна форми навчання)
  Термін навчання:
  • бакалавр - 4 роки
  • магістр - 1 рік на базі базової вищої освіти

Профільні дисципліни за напрямами: «Міжнародні відносини»

 1. PR (Паблік рілейшнз)
 2. Вступ до спеціальності МЕВ
 3. Дипломатична та консульська служба
 4. Дипломатичний протокол і етикет
 5. Друга іноземна мова
 6. Економіка підприємства
 7. Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України
 8. Електронні технології ділових та економічних відносин
 9. Зовнішня політика України
 10. Іноземна мова (англійська)
 11. Іноземна мова спеціальності (англійська)
 12. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах
 13. Історія економічних учень
 14. Конфліктологія та теорія переговорів
 15. Країнознавство
 16. Кредит і банківська справа
 17. Макроекономіка
 18. Менеджмент і маркетинг
 19. Міжнародна економічна крос-культурологія
 20. Міжнародна інформація
 21. Міжнародне приватне право
 22. Міжнародне публічне право
 23. Міжнародні відносини та світова політика
 24. Міжнародні економічні відносини
 25. Міжнародні організації
 26. Міжнародні соціально-політичні та фінансово-економічні системи у бізнесі
 27. Мікроекономіка
 28. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності
 29. Основи аудиту
 30. Основи страхування
 31. Податки і система оподаткування
 32. Порівняльне конституційне право
 33. Реклама і рекламна діяльність у ЗЕД
 34. Світова економіка
 35. Теорія міжнародних відносин
 36. Теорія та практика перекладу
 37. Технології комп'ютерної графіки та дизайну
 38. Фондовий ринок

Профільні дисципліни за напрямами: «Облік і аудит»

 1. Аудит
 2. Бізнес-планування
 3. Бухгалтерський облік у сфері послуг і громадського харчування
 4. Експертиза в бухгалтерському обліку
 5. Експертні оцінки в аудиті
 6. Інформаційні системи в обліку, аналізі та контролі
 7. Облік в банках
 8. Облік у зарубіжних країнах
 9. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
 10. Основи наукових досліджень
 11. Потенціал підприємства: формування та оцінювання
 12. Управлінський облік
 13. Фінансовий облік -І
 14. Фінансовий облік -ІІ

Профільні дисципліни за напрямами: «Маркетинг»

 1. Біржова діяльність
 2. Виставкова діяльність в туризмі і готельному господарстві
 3. Інформаційні системи маркетингу в туризмі
 4. Інфраструктура товарного ринка
 5. Логістика туризму
 6. Маркетинг в міжнародному туризмі
 7. Маркетинг закупівлі
 8. Маркетингова політика комунікацій
 9. Маркетингова товарна політика
 10. Маркетингова цінова політика
 11. Маркетингові дослідження
 12. Основи наукових досліджень
 13. Промисловий маркетинг
 14. Регіональні моделі планування внутрішнього туризму
 15. Товарознавство
 16. Управління продажами

Профільні дисципліни за напрямами: «Менеджмент організацій»

 1. Аналіз діяльності підприємств тур. галузі
 2. Аудит
 3. Будівлі і споруди тур. комплексів
 4. Бухгалтерський облік
 5. Вступ до фаху та університетська освіта
 6. Гроші та кредит
 7. Економіка підприємств туризму і готельного господарства
 8. Економіка підприємства
 9. Іноземна мова (за профспрямуванням)
 10. Інформаційні системи в менеджменті
 11. Контролінг
 12. Логістика туризму
 13. Маркетинг
 14. Маркетинг у туристичній сфері
 15. Менеджмент туристичних підприємств
 16. Міжнародні економічні відносини
 17. Операційний менеджмент
 18. Організація екскурсійних послуг
 19. Організація послуг харчування
 20. Організація праці менеджера
 21. Організація сфери туристичних послуг
 22. Організація транспортного обслуговування
 23. Основи зовнішньоекономічної діяльності
 24. Основи менеджменту
 25. Основи охорони праці
 26. Підприємницьке право
 27. Рекреаційні комплекси
 28. Технологія готельної справи
 29. Технологія ресторанних послуг
 30. Технологія туристичної діяльності
 31. Трудове право
 32. Управління персоналом
 33. Фінанси
 34. Фінанси підприємств

Бази практики

 1. ВАТ «Готель «Прем'єр-Палац»
 2. Готель «Дніпро»
 3. ЗАТ «Президент-готель «Київський»
 4. ТОВ «Русь Інтернешнл»
 5. ВАТ «Готель «Славутич»
 6. ВАТ «Готельний комплекс «Братислава»
 7. ТОВ «Туристична фірма «САМ»
 8. ТОВ «Туристична компанія «Стар-тур»
 9. ТОВ «Новий стандарт ділових подорожей»
 10. ТОВ «Карія Тур»
 11. ТОВ «Імперіал Тревел»
 12. ПП «Бон-Тур»
 13. ТОВ «Арктур»
 14. Туристична агенція «Медіаінфотур»
 15. ТОВ «Солеанс Світ»
 16. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України»
 17. ТОВ Центр Бізнес-Технології Агентство «Іновація»
 18. АКБ «Правекс-Банк»
 19. «Райффайзен банк Аваль»

Сфера працевлаштування випускників та посади

Міжнародні відносини

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Кваліфікація «Фахівець із міжнародних економічних відносин»

Сфера використання:

 • у дипломатичних, торгових, туристських представництвах, культурних центрах та інших представницьких організаціях України в зарубіжних країнах і міжнародних організаціях;
 • у посольствах, консульствах, представництвах інших держав і міжнародних організацій в Україні;
 • у державних структурах та установах (відділи ЗЕД відповідних міністерств, комітетів, адміністрацій, місцевих органів самоврядування), а також громадських і професійних організаціях і асоціаціях, які співпрацюють із зарубіжними партнерами;
 • у фінансово-валютних та інвестиційних компаніях, комерційних банках і фірмах, торгових палатах, готельних і туристських комплексах, страхових і транспортних компаніях, аеропортах і круїз-лініях, виставкових, бізнес-конгрес, курорт-центрах і тематичних парках;

Фахівець може займати первинні посади:

 • помічник економіста туристичного (готельного) підприємства; референт фінансового директора; помічник аудитора туристичного підприємства; оператор комерційного банку; помічник бухгалтера туристичного (готельного) підприємства.

   

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»

Кваліфікація «Економіст-міжнародник», «Перекладач»

Фахівець може займати первинні посади:

 • економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіст з планування; економіст з фінансової роботи; економіст з договірних робіт; консультант з економічних питань; економічний радник; викладач (асистент) вищого навчального закладу; фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку

Облік і аудит

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Кваліфікація «Бакалавр з обліку і аудиту»

Сфера використання:

 • у готельних і туристських комплексах, страхових і транспортних компаніях, аеропортах і круїз-лініях, виставкових, бізнес-конгрес, курорт-центрах і тематичних парках;
 • у підприємствах сфери культури, відпочинку та спорту (бюро подорожей та екскурсій, заклад клубного типу, туристський табір);
 • у фінансово-валютних та інвестиційних компаніях, комерційних банках і фірмах, торгових палатах;

Фахівець може займати первинні посади:

 • фахівець з планування, бухгалтер та касир-експерт; інспектор, інспектор з інвентаризації, інспектор-ревізор, ревізор.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»

Кваліфікація «Магістр з обліку і аудиту»

Фахівець може займати первинні посади:

 • економіст з планування в туристичних підприємствах; науковий співробітник; бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, аудитор; головний бухгалтер туристичної фірми, готельного комплексу; економіст-статистик готельного комплексу; викладач середнього та вищого навчального закладу; методист з економічної освіти;

Маркетинг

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Кваліфікація «Бакалавр з маркетингу»

Сфера використання:

 • у рекламних агентствах, консалтингових компаніях;
 • у готельних і туристських комплексах, страхових і транспортних компаніях, аеропортах і круїз-лініях, виставкових, бізнес-конгрес, курорт-центрах і тематичних парках;
 • у підприємствах сфери культури, відпочинку та спорту (бюро подорожей та екскурсій, заклад клубного типу, туристський табір);

Фахівець може займати первинні посади:

 • фахівець з маркетингу, ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва; помічник керівника малого туристичного (готельного) підприємства; консультант з організації подорожей, технічний та торговельний представник, агент; молодший фахівець в галузі фінансів і торгівлі;

   

Менеджмент організацій

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Кваліфікація «Бакалавр з менеджменту»

Сфера використання:

 • у готельних і туристських комплексах, страхових і транспортних компаніях, аеропортах і круїз-лініях, виставкових, бізнес-конгрес, курорт-центрах і тематичних парках;
 • у підприємствах сфери культури, відпочинку та спорту (бюро подорожей та екскурсій, заклад клубного типу, туристський табір, молодіжний цент, туристська база);
 • у державних структурах та установах (відділи та управління відповідних міністерств, комітетів, адміністрацій, місцевих органів самоврядування) а також громадських і професійних організаціях і асоціаціях;

Фахівець може займати первинні посади:

 • заступник директора підприємств туріндустрії; заступник керівника туристської групи; помічник менеджера з туризму, готельного господарства; помічник менеджера підприємств туріндустрії; викладач середнього навчального закладу; інспектор з туризму; інструктор-методист з туризму; консультант з подорожей та організатор подорожей.

Протягом кожного навчального року факультет міжнародних економічних відносин і менеджменту проводить і приймає участь у різноманітних заходах, а саме:

 • День факультету - перша п'ятниця грудня
 • День здоров'я
 • Конкурс першокурсників «Алло, ми шукаємо таланти»
 • Виставка квітів присвячена дню працівника освіти
 • Різноманітні спортивні змагання
 • Студентські Бейн-ринги
Loading

календар подiй

25 листопада 2020
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

RSS

 

 

 

 

  

Украинский портАл