Карта сайту
Приватна зона


Кафедра загальноюридичних дисциплін

Кафедра загальноюридичних дисциплін була створена у 2013 р.

Кафедра є структурним підрозділом юридичного факультету.

Кафедра загальноюридичних дисциплін здійснює підготовку та випуск студентів за напрямом підготовки «Правознавство» на освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр», «магістр».

Основною метою кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців для правової сфери, які здатні орієнтуватися у питаннях сучасної судової, нотаріальної та правозахисної діяльності. Професійне спрямування наших випускників – це робота в:

• органах судової влади;

• органах прокуратури та поліції;

• органах нотаріату, митної та державної виконавчої служби;

• місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;

• напрямку правозахисної та міжнародної юридичної практики.

Кафедра забезпечує ефективне вирішення освітніх, організаційно-методичних, науково-дослідних та інформаційно-аналітичних завдань з підготовки фахівців юристів.

З метою орієнтування студентів у виборі майбутньої професії кафедра організовує та контролює проходження студентами юридичного факультету навчальної та виробничої практик:

І курс - в органах судової влади;

ІІ курс - в органах місцевого самоврядування;

ІІІ курс – в органах поліції або прокуратури;

IV курс - в органах юстиції.

Дисципліни, які закріплені за кафедрою загальноюридичних дисциплін (нормативні та вибіркові)

1. Аграрне право

2. Адвокатура України

3. Адміністративне право

4. Адміністративне судочинство

5. Актуальні проблеми земельного права

6. Актуальні проблеми теорії держави і права

7. Актуальні проблеми фінансового права

8. Банківське право

9. Державна служба в Україні

10. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

11. Екологічне право

12. Земельне право

13. Інформаційне право

14. Історія держави і права зарубіжних країн

15. Історія держави і права України

16. Історія правових і політичних вчень

17. Конституційне право зарубіжних країн

18. Конституційне право України

19. Конституційно-процесуальне право

20. Криміналістика

21. Кримінальне право

22. Кримінально-виконавче право

23. Кримінально-процесуальне право

24. Кримінологія

25. Міжнародне гуманітарне право

26. Міжнародне економічне право

27. Міжнародне право

28. Міжнародне публічне право

29. Муніципальне право України

30. Ораторське мистецтво

31. Основи дипломатичного і консульського права

32. Податкове право

33. Порівняльне конституційне право

34. Права людини та їх захист

35. Право Європейського Союзу

36. Правова статистика

37. Правові системи сучасності

38. Правознавство

39. Практика (навчальна) в місцевих органах виконавчої влади або органах місцевого самоврядування (2 курс)

40. Практика (навчальна) в органах прокуратури або міліції (3 курс)

41. Практика (навчальна) в органах судової влади (1 курс)

42. Практика (технологічна) в органах нотаріату і державної виконавчої служби (4 курс)

43. Прецедентна практика Європейського суду з прав людини

44. Судова медицина та психіатрія

45. Судові та правоохоронні органи України

46. Теорія держави і права

47. Фінансове право

48. Юридична деонтологія

Loading

календар подiй

11 серпня 2022
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

RSS