Карта сайту
Приватна зона


Кафедра іноземних мов і перекладу

Про кафедру

Випускова кафедра напряму підготовки «Міжнародні відносини» (кваліфікація «перекладач з англійської мови»).

Створена у 2012 р. в результаті об’єднання кафедри іноземних мов і кафедри перекладу та іноземних мов.

Кафедра є структурним підрозділом факультету міжнародних економічних відносин і менеджменту.

Забезпечує викладання іноземних мов фахового спрямування за спеціальностями «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Менеджмент організацій», «Облік і аудит», «Маркетинг» та «Правознавство» на освітньо-професійних рівнях «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Основною метою кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців для сфери туризму та гостинності, структурних підрозділів дипломатичних, торгівельних, туристичних представництв України, посольств, консульств, представництв інших держав і міжнародних організацій в Україні.

Кафедра сприяє ефективному вирішенню освітніх та організаційно-методичних завдань мовної підготовки фахівців туристського та готельного бізнесу.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі
(нормативні та вибіркові) 

1. Іноземна мова
2. Ділова іноземна мова
3. Іноземна мова за професійним спрямуванням
4. Іноземна мова спеціальності
5. Теорія і практика перекладу
6. Перекладацька практика з англійської мови
7. Практикум перекладу з англійської мови
8. Автоматизований комп’ютерний переклад з іноземної мови
9. Друга іноземна мова (Іспанська, німецька, французька)
10. Латинська мова
11. Лінгвокраїнознавство

Науково-дослідна робота кафедри

Кафедральна комплексна наукова тема «Проблеми викладання іноземної мови та перекладу, як складової професійної підготовки фахівців для сфери туризму і гостинності».

Професорсько-викладацький склад кафедри

Волинець Володимир Васильович

Закінчив факультет романо-германської філології (англійське відділення) Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова. Під час навчання в університеті пройшов однорічне мовне стажування в якості перекладача з англійської мови по лінії Міністерства геології СРСР у Єгипті.

Володіє англійською, німецькою і арабською мовами. Відмінник освіти України, Почесний працівник туризму України. У складі офіційної делегації України брав участь у роботі ХV та ХVІ сесій ГА ЮН ВТО (КНР, м. Пекін, 2003; Сенегал, м. Дакар, 2005).

У 2000-2008 рр. – декан факультету міжнародних економічних відносин, 2001 – 2014 рр. – проректор з міжнародних зв’язків і практики. З 2008 по 2012 р. очолював кафедру перекладу та іноземних мов факультету міжнародних економічних відносин і менеджменту КУТЕП.

Основні праці: близько 100 опублікованих і науково-методичних праць з історії ІІ світової війни, міжнародних відносин, ділової англійської мови та міжнародного туризму, зокрема: «Україна на завершальному етапі Другої світової війни та в перші повоєнні роки: соціально-економічні проблеми на фоні загострення міжнародних відносин», «Зовнішня політика України» (у співавторстві), навчальний посібник «Міжнародний туризм і культура», «Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму» (у співавторстві), «Створення нової типової програми з англійської мови для професійного спілкування в сфері туризму і гостинності: виклики і можливості», «Особливості застосування «змішаного навчання» в процесі вивчення іноземної мови».

Дисципліни, що викладає: «Ділова іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)», «Практикум перекладу з англійської мови», «Міжнародні організації».

Сфера наукових інтересів: «Міжнародний туризм в умовах глобалізації», «Проблеми викладання іноземних мов в процесі професійної підготовки фахівців для індустрії туризму і гостинності», «Сучасні технології інтерактивного навчання іноземних мов».

e-mail: wolynets@ukr.net

Яблонська Олена Стівенівна

Заступник завідувача кафедри іноземних мов і перекладу, старший викладач.

Закінчила факультет романо-германської філології Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка. Володіє німецькою та англійською мовами.

Відмінник освіти України, Почесний працівник туризму України. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Близько 20 років працювала викладачем німецької мови, очолювала циклову комісію іноземних мов у Київському технікумі готельного господарства.

Відповідальна за мовну та країнознавчу підготовку студентів КУТЕП для стажування за кордоном.

З 2007 року – виконавчий директор Асоціації навчальних закладів України туристичного і готельного профілю.

Дисципліни, що викладає: «Друга іноземна мова (німецька)»

Автор навчальних та робочих програм з німецької мови для студентів університету.

e-mail: interburo@mail.ru

Блажевич Тамара Василівна

Старший викладач.

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет. Володіє англійською та німецькою мовами.

Має другу вищу освіту за кваліфікацією «викладач-туризмознавець».

Дисципліни, що викладає: «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)», «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова спеціалізація «Міжнародний туризм», «Іноземна мова спеціалізація «Готельне господарство».

Працює над темою науково-дисертаційного дослідження, присвяченого мовним аспектам підготовки фахівців сфери гостинності. Автор низки друкованих праць з проблематики дисертації.

Куратор академічної групи 1 курсу факультету туризму та готельно-ресторанного бізнесу.

e-mail: t.blazhevych@ukr.net

Бондаренко Ірина Вікторівна

Старший викладач.

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет. Володіє англійською, іспанською та польською мовами.

Протягом 1991-1993 років працювала викладачем англійської мови у польському ліцеї (м.Катовіце).

Дисципліни, що викладає: «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)», «Ділова іноземна мова», «Теорія і практика перекладу», «Іноземна мова спеціальності (англійська)»

Розробник навчально-методичного забезпечення предметів «Теорія і практика перекладу» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)».

Керівник студентського наукового гуртка «Перекладацькі студії», відповідальна за організацію та проведення перекладацької практики студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

e-mail: 21.Bondarenko@gmail.com

Боса Віта Петрівна

Старший викладач. Магістр філології.

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет. Володіє іспанською та англійською мовами.

Дисципліни, що викладає: «Друга іноземна мова (іспанська)», «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)».

Автор понад 10 опублікованих статей з теми дисертаційної роботи «Лінгвостилістичні засоби зображення депресивного стану персонажів в іспанській повоєнній прозі (на матеріалі романів другої половини ХХстоліття)».

Сфера наукових інтересів: сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні та іспаномовних країн в умовах мовної інтеграції; розвиток депресивного стану та передача їх у вербальному та невербальному мовленні; зовнішні та внутрішні фактори впливу на виникнення депресії.

e-mail: vitta_fabian@mail.ru

Кайтан Наталія Вікторівна

Доцент КУТЕП. Відмінник освіти України

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет. Володіє англійською мовою.

Також закінчила Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова і отримала кваліфікацію викладача музики.

Займається питаннями професійної підготовки кадрів для сфери туризму України. Досвідчений гід-перекладач, має великий стаж роботи з міжнародними туристичними організаціями в США, Великобританії, Австралії, Канаді, Ізраїлі.

Пройшла стажування в туристичній компанії «EXPEDIA» (Лас-Вегас, США), штаб-квартирі Всесвітньої Туристської Організації (Мадрид, Іспанія).

Дисципліни, що викладає: «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)», «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова спеціалізація «Міжнародний туризм», «Іноземна мова спеціалізація «Готельне господарство», «Іноземна мова (англійська)».

Працює над темою науково-дисертаційного дослідження «Підготовка фахівців для сфери туризму у вищих навчальних закладах України в ХХ столітті».

Автор низки публікації з мовних аспектів проблематики дисертації.

e-mail: kaytan@mail.ru

Лісовець Ольга Олексіївна

Доцент КУТЕП.

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет. Володіє англійською та французькою мовами.

Відмінник освіти України.

Близько 20 років працювала викладачем англійської мови, очолювала циклову комісію іноземних мов у Київському технікумі готельного господарства.

Дисципліни, що викладає: «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)».

Автор науково-методичних публікацій з вивчення англійської мови для студентів спеціальності «Туризм» і «Готельно-ресторанна справа» та розробник навчально-методичного забезпечення дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням».

Лобур Раїса Іванівна

Старший викладач.

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет. Володіє англійською та німецькою  мовами.

Працювала гідом-перекладачем в Бюро міжнародного молодіжного туризму «Супутник». Проводила волонтерську роботу у відділі культури і науки посольства США в Україні.

Дисципліни, що викладає: «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)», «Іноземна мова (англійська)».

Автор 4 посібників з англійської мови для студентів різних форм навчання спеціальності «Правознавство».

Сфера наукових інтересів: англійська мова для професійного спілкування.
e-mail:  rlobwow@ukr.net 

Яблонський Віктор Геннадійович

Старший викладач.

Закінчив факультет романо-германської філології Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка. Володіє англійською та німецькою мовами.

Почесний працівник туризму України. Нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України та Київського міського голови.

Понад 10 років  викладав англійську мову у Київському технікумі готельного господарства.

Працював на державних курсах іноземних мов «Ітерлінгва».

Викладав англійську мову для співробітників Представництва Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні (1998-2000 рр).

Протягом 10 років очолював мультимедійну лінгвістичну лабораторію КУТЕП.

Дисципліни, що викладає: «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)», «Теорія і практика перекладу», «Автоматизований комп’ютерний переклад з іноземної мови».

Автор науково-методичних публікацій з вивчення англійської мови для студентів спеціальності «Туризм» і «Готельно-ресторанна справа» та розробник навчально-методичного забезпечення дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням». Розробник спецкурсу «Автоматизований комп’ютерний переклад з іноземної мови» для студентів магістратури спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

Сфера наукових інтересів: використання мультимедійних та комп’ютерних засобів у викладанні іноземних мов і перекладі. Створення термінологічних словників з міжнародного туризму і гостинності.

e-mail: langlab@ukr.net

Литвиненко Надія Андріївна

Старший викладач (сумісник).

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет. Володіє французькою та англійською мовами.

Дисципліни, що викладає: «Друга іноземна мова (французька)».

Автор навчально-методичного забезпечення з другої іноземної мови (французька) для спеціальності «Туризм» та «Готельно-ресторанної справи».

e-mail: lytvynenko.v@ukr.net

Пашкова Надія Ігорівна

Кандидат філологічних наук, доцент(сумісник). Відмінник освіти України.

Закінчила філологічний факультет Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, українське відділення та факультет підвищення кваліфікації при Московському державному лінгвістичному університеті ім. М.Тореза за спеціальністю «Латинська мова».

Дисципліни, що викладає: «Латинська мова».

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних публікацій, зокрема посібника «Практикум з латинської мови».  Розробник навчально-методичного забезпечення з дисципліни «Латинська мова».

Сфера наукових інтересів:  загальне і типологічне мовознавство, балканська філологія, українська діалектологія, класичні мови.

e-mail: pani@i.ua

Loading

календар подiй

27 листопада 2020
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

RSS

 

 

 

 

  

Украинский портАл