Карта сайту
Приватна зона


Кафедра теорії та практики туризму і готельного господарства

Випускаюча кафедра «Теорії та практики туризму і готельного господарства» була створена у 1995 р.

Кафедра є структурним підрозділом факультету туризму, готельного та ресторанного бізнесу.

Кафедра теорії та практики туризму і готельного господарства здійснює підготовку та випуск студентів за напрямами підготовки «Туризм» на освітньо-професійних рівнях «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Основною метою кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців для сфери туристського та готельного бізнесу, які здатні орієнтуватися у питаннях сучасного ринку послуг гостинності. Галузь професійної діяльності випускників:

 • туристські підприємства (туроператори, турагенства)
 • органи управління в галузі туризму
 • екскурсійні бюро
 • міжнародні туристські компанії і корпорації
 • готельні підприємства
 • транспортні компанії

Кафедра забезпечує ефективне вирішення освітніх, організаційно-методичних, науково-дослідних та інформаційно-аналітичних задач з підготовки фахівців туристського та готельного бізнесу.

З метою збагачення навчального процесу IT-технологіями професійна підготовка фахівців проводиться на базі спеціалізованого програмного комплексу «Оверія-турізм».

З метою забезпечення дієвої інтеграції теорії і практики туризму та готельного господарства було відкрито філії кафедри на базі готельного комплексу «Братислава»; готельного комплексу «Дніпро»; Готельно-туристичного комплексу «Інтурист-Закарпаття»; Національного природного парку «Подільські Товтри»; туристської фірми «Супутник-Україна».

Завідувач кафедри


Федорченко Володимир Кирилович

Ректор Київського університету туризму, економіки і права, Президент Асоціації навчальних закладів України туристського і готельного профілю, доктор педагогічних наук, професор

Керівник творчого колективу з розробки Державної програми розвитку туризму на 2002 – 2010 роки. Президент Академії туризму України. Ініціатор введення нового освітнього напряму «Туризм»

Основні праці: «Туризм социальный: история и современность»; «Історія туризму в Україні»; «Педагогіка туризму»; «Філософія туризму»; «Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму»; «Історія екскурсійної діяльності в Україні»; «Енциклопедичний словник-довідник з туризму»

Народжений Орденами «За заслуги ІІІ і ІІ ступенів», медаллю «За трудову доблесть», Почесної грамотою Кабінету Міністрів України та Почесною грамотою Верховної Ради України. Заслужений працівник культури України

 

Заступник завідувача кафедри

 

 

Мініч Ірина Михайлівна

Кандидат соціологічних наук, професор КУТЕП

Основні праці: «Туристський словник-довідник»; «Готельне господарство: основні показники, оцінка якості послуг»; «Уніфіковані технології готельних послуг»; «Технологія туристської галузі»

Дисципліни: «Інноваційні технології в готельному господарстві»; «Інноваційні технології в туризмі»; «Основи туризмознавства»; «Технологія готельної справи»; «Організація сфери туристських послуг»

Сфера наукових інтересів:

• Інновації в туризмі та готельному бізнесі

• Праксеологія туризму

• Інститут гостинності

e-mail: minich@i.ua

Професорсько-викладацький склад кафедри

ШТАТНІ ВИКЛАДАЧІ

Дорошенко Таїса Тихонівна

Доцент КУТЕП

Основні праці: «Уніфіковані технології готельних послуг»

Дисципліни: «Організація готельного господарства», «Готельна індустрія», «Діловий етикет і протокол»

Сфера наукових інтересів:

- інститут гостинності

- інновації в туризмі

Діденко Катерина Дмитрівна

Кандидат географічних наук, доцент

Основні праці: 18 публікацій, з них з них 17 наукового та 1 навчально-методичного характеру, в тому числі 10 у фахових виданнях

Дисципліни: «Країнознавство», «Рекреаційні комплекси світу», «Географія туризму», «Організація туризму», «Туристичне країнознавство»

Сфера наукових інтересів: територіальні аспекти функціонування складових туристської сфери

e-mail: didenko.kate@gmail.com

Корнілова Наталія Володимирівна

Кандидат географічних наук, доцент

Автор близько 50 наукових та навчально-методичних праць

Дисципліни: «Туроперейтинг», «Міжнародний туризм», «Туристичне краєзнавство», «Рекреалогія», «Міжнародний туристичний бізнес», «Рекреаційні комплекси»

Сфера наукових інтересів: міжнародний туризм, рекреаційне природокористування, рекреалогія

e-mail: pieza@ukr.net

Міхо Олена Іванівна

доцент КУТЕП

Основні праці: «Анімація в туризмі» \\«Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму»; наукові статті «Психолого-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму до анімаційної діяльності»; «Інноваційні підходи в підготовці фахівців для сфери туризму»; «Підготовка культурологів-аніматорів в республіці Білорусь»; «Естетизація процесу професійної підготовки фахівців сфери туризму»; «Використання електронних презентацій в професійній підготовці фахівців сфери туризму»; «Модель фахівця туристської анімації»; «Анімаційна компетентність студентів: оцінка сформованості» та інші.

Дисципліни: Організація туристичних подорожей, Організація анімаційної діяльності, Іміджелогія та PR

Сфера наукових інтересів: професійна туристська підготовка, підготовка туристських аніматорів, рекреаційно-анімаційні технології

e-mail: alyonamikho@gmail.com

Рибка Тетяна Олександрівна

Викладач, методист кафедри

Дисципліни: «Стандартизація, сертифікація і ліцензування туристських послуг», «Стандартизація, сертифікація і метрологія»

Сфера наукових інтересів: спортивний туризм

e-mail: Sobaka_Bimka@mail.ru

 

СУМІСНИКИ

Літовка Світлана Григорівна

Викладач кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства

Дисципліни: «Організація екскурсійної діяльності»

Сфера наукових інтересів: екскурсійна діяльність, професійна майстерність екскурсовода, інформаційна культура студентів.

e-mail: svlitovka@ukr.net

Рудєв Ігор Миколайович

Доцент КУТЕП

Наукові праці: «Діяльність самодіяльних туристичних організацій»

Дисципліни: «Активний туризм»

Сфера діяльності: організація пішохідних та водних походів по Україні та за її межами; організація курсів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів спортивного туризму; організація діяльності турклуба «Время не ждет»

 

Навчально-методична робота кафедри

 • організація навчального процесу у відповідності до задач КУТЕП;
 • підвищення ефективності навчального процесу за рахунок якісного викладання дисциплін та організації практичної підготовки;
 • оновлення та удосконалення переліку та змісту дисциплін кафедри з урахуванням інноваційних технологій та сучасних вимог туристського ринку;
 • розробка навчально-методичних комплексів дисциплін кафедри;
 • розробка методичних вказівок по виконанню курсових робіт з дисциплін кафедри;
 • розробка методичних вказівок по виконанню дипломних робіт;
 • обговорення навчально-методичних розробок та рекомендації їх до друку;
 • залучення студентів до навчально-методичної та науково-дослідної роботи кафедри;
 • удосконалення тематики курсових та дипломних робіт зі спрямуванням їх на вирішення актуальних соціально-економічних проблем практики туризму та готельного бізнесу;
 • співпраця з провідними підприємствами туристського та готельного профілю.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі
(нормативні та вибіркові)

 1. Безпека в туризмі
 2. Географія туризму
 3. Готельна індустрія України
 4. Діловий етикет і протокол
 5. Діловий етикет і протокол гостинності
 6. Екологія
 7. Екологія туризму
 8. Економіка і ціноутворення в туризмі
 9. Екскурсологія
 10. Іміджелогія і PR в туризмі
 11. Іміджелогія та PR гостинності
 12. Інноваційні технології у готельному господарстві
 13. Інноваційні технології у туризмі
 14. Історія туризму
 15. Логістика в туризмі
 16. Менеджмент туризму
 17. Міжнародний туризм
 18. Міжнародний туристський бізнес
 19. Музеєзнавство
 20. Організація (туристичної) галузі
 21. Організація анімаційних послуг
 22. Організація анімаційної діяльності
 23. Організація виставкової діяльності
 24. Організація внутрішнього простору рекреаційних закладів
 25. Організація готельних послуг
 26. Організація готельного господарства
 27. Організація ділового туризму
 28. Організація екскурсійних послуг
 29. Організація екскурсійної діяльності
 30. Організація і технологія готельної справи
 31. Організація рекреаційних послуг
 32. Організація сфери туристичних послуг
 33. Організація транспортних подорожей
 34. Організація туризму
 35. Організація туристичної діяльності
 36. Основи екології
 37. Основи туризмознавства
 38. Основи туристичних подорожей
 39. Основи туристичної анімації
 40. Рекреалогія
 41. Рекреаційні комплекси
 42. Рекреаційні комплекси світу
 43. Світовий туризм і готельне господарство
 44. Системний аналіз туристської сфери
 45. Стандартизація та сертифікація в туристичній галузі
 46. Стандартизація, сертифікація і ліцензування туристських послуг
 47. Технологія (туристичної) галузі
 48. Технологія (туристської) діяльності
 49. Технологія готельної справи
 50. Туризмологія
 51. Туристичне краєзнавство
 52. Туристичне країнознавство
 53. Туристсько-рекреаційне країнознавство
 54. Туроперейтинг
 55. Управління якістю туристичних послуг

 

Секція фізичного виховання та спортивного туризму

 1. Спортивний туризм
 2. Спортивно-оздоровчий туризм
 3. Фізичне виховання

Науково-дослідна робота кафедри

Основними напрямами науково-дослідної роботи кафедри є:

Освіта в сфері туризму

 • участь в науково-практичних конференціях, симпозіумах і круглих столах з проблем освіти в сфері туризму;
 • участь в розробках галузевих стандартів вищої освіти;
 • аналіз та впровадження досвіду європейської туристської освіти;
 • участь в розробці документів щодо кадрового забезпечення туристської сфери;
 • розробка і впровадження сучасних посібників, інтерактивних курсів з дисциплін кафедри для студентів всіх форм навчання;
 • розробка структурно-логічних зв'язків між дисциплінами туристського спрямування;
 • розробка концепцій підготовки фахівців для потреб туристської та готельної сфери.

Проблеми розвитку науки про туризм («Туризмологія», «Праксеологія туризму»)

 • участь в науково-практичних конференціях, симпозіумах і круглих столах з питань наукових проблем в сфері туризму;
 • розробка тематики, підготовка та проведення науково-практичної конференції під егідою UNWTO;
 • участь в розробці науково-дослідних робіт з питань розвитку туризму в Україні;
 • аналіз розвитку світових тенденцій розвитку туризму та індустрії гостинності;
 • дослідження регіональних аспектів розвитку туризму та готельного бізнесу;
 • рецензування (інструкції, стандарти, програми і тому подібне);
 • надання консультаційної допомоги з питань туристської та готельної справи науковим і навчальним організаціям і установам;
 • розробка стандартів у сфері туризму;
 • підготовка і видання наукових праць з туристської проблематики;
 • участь в законотворчій діяльності (внесення змін і доповнень до Закону України «Про туризм»).

Формування взаємодії науки і практики

 • укладання угод про співпрацю з підприємствами, організаціями туристської сфери та навчальними закладами;
 • участь в розробці проектів програм та інших нормативних матеріалів щодо розвитку туристської сфери в Україні;
 • розробка стандартів компетентності в сфері туризму та гостинності;
 • надання консультаційної допомоги з питань туристського та готельного бізнесу;
 • стажування членів кафедри в провідних підприємствах і організаціях туристської сфери, а також в провідних навчальних закладах України і зарубіжжя

Тиждень кафедри проводиться щорічно і присвячується Всесвітньому дню туризму та Дню туризму в Україні.

Заходи тижня кафедри

Loading

календар подiй

27 листопада 2020
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

RSS

 

 

 

 

  

Украинский портАл