Карта сайту
Приватна зона


Кафедра цивільного права та правового забезпечення туризму

Кафедра є основним структурним підрозділом університету та стержнем науково - навчального процесу.

Кафедра за останні 5 років підготувала доктора юридичних наук, 5 кандидатів наук та 6 доцентів. Важливим є те, що викладачі займаються юридичною практикою: адвокатською та нотаріальною. Видаються монографії, підручники, тези на допомогу студентам для підготовки до державних комплексних кваліфікаційних екзаменів на здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Магістр», практикуми, тестові завдання, збірники задач. Публікуються статті у тому числі в іноземних виданнях, тези виступів на конференціях, викладачі друкуються в науково-метричних базах SCOPUS.

Викладачі кафедри займаються законотворчою діяльністю. Зокрема, брали участь у розробці законопроектів України «Про туризм», «Про харчування у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про вищу освіту», «Про внесення змін до Закону України «Про туризм».

Підготували ряд пропозицій до Комітету Верховної Ради України з питань молодіжної політики, спорту та туризму щодо удосконалення законодавства у сфері туризму.

Кафедра брала активну участь у підготовці Парламентських слухань на тему «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України», які відбулися 6 квітня 2016 року.

Науково-дослідна тема кафедри:

«Теоретичні та практичні аспекти в сфері цивільного права та правового забезпечення туризму».

Пріоритетним напрямом наукової діяльності кафедри є: дослідження вищезазначеної проблематики. Основні результати наукових пошуків викладачів кафедри втілюються в наукових публікаціях: монографії, науково-практичні коментарі до законодавства України, підручники, навчальні посібники та навчально-методичні матеріали та інші праці.

Кафедра здійснює науково-теоретичний супровід міжнародних, всеукраїнських, міських, районних заходів (конференцій, семінарів, тренінгів, майстер-класів, круглих столів та ін.), які проводяться на базі Університету.

Завідувач кафедри - Федорченко Наталія Володимирівна - д.ю.н., професор.

 

 

СПИСОК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ

1. Федорченко Наталія Володимирівна – д.ю.н., професор.

2. Зінченко Ольга Володимирівна – к.ю.н., доцент.

3. Камінська Наталя Сергіївна – ст. викладач.

4. Синенко Світлана Володимирівна – к.ю.н., доцент.

5. Баженов Михайло Ігорович – к.ю.н., доцент КУТЕП.

6. Рибачок Вікторія Анатоліївна – к.ю.н., доцент, професор КУТЕП.

7. Майданик Наталія Романівна – к.ю.н., доцент КУТЕП.

8. Бригинець Олександр Олексійович – д.ю.н., професор.

 

 

Федорченко Наталія Володимирівна – д.ю.н., професор.

Дисципліни: Актуальні проблеми цивільного права, Договірне право, Правове регулювання туристського та готельного підприємництва.

Основні праці: Правове регулювання туристичної діяльності в Україні, Нотаріальний процес в Україні, Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму, Туристські послуги в Україні (теоретико-правовий аспект), Готельні послуги: цивільно-правові аспекти, Договірні зобов’язання з надання послуг: проблеми теорії та практики, Human security in the context of globalization: modern legal paradigm (Slovak Republic).

Сфера наукових інтересів: проблеми договірних зобов’язань з надання послуг у цивільному праві України; нотаріат; правове забезпечення туристського та готельного підприємництва; захист прав споживачів.

 

 

Зінченко Ольга Володимирівна – к.ю.н., доцент.

Дисципліни: Актуальні проблеми теорії держави і права, Біржове право, Інтелектуальна власність, Інформаційне право, Право соціального забезпечення, Адвокатура України.

Основні праці: Юридичні конструкції: класифікація та значення у процесі пізнання правових явищ.

Сфера наукових інтересів: Юридичні конструкції в праві; правове регулювання відносин власності; теоретичні та практичні аспекти адвокатської діяльності.

 

Камінська Наталя Сергіївна – старший викладач.

Дисципліни: Цивільне право (Загальна і Особлива частини), Договірне право, Міжнародне приватне право.

Основні праці: Учасники договірних відносин у сфері транспорту, Загальні положення цивільно-правової відповідальності за договором про надання туристичних послуг, Цивільно-правова відповідальність сторін за договором про надання туристичних послуг, Класифікація договорів в туристичній сфері.

Сфера наукових інтересів: Відповідальність у цивільному праві; правове регулювання туристичної сфери.

 

Синенко Світлана Володимирівна – к.ю.н., доцент.

Дисципліни: Трудове право, Актуальні проблеми трудового права, Правові проблеми порядку розгляду трудових спорів.

Сфера наукових інтересів: Правове регулювання трудових відносин працівників транспорту.

 

 

 

Баженов Михайло Ігорович – к.ю.н., доцент КУТЕП.

Дисципліни: Господарське право, Господарсько-процесуальне право, Договірне право: доктрина та юридична практика.

Основні праці: Цивільно-правовий захист авторських прав в Україні і країнах різних правових систем, Забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності в ЄС та Україні: порівняльно-правовий аналіз нормативно-правового визначення та правозастосування прав, Compensation for copyright infringement: analysis of using national and foreign practices, Особливості захисту авторського права за Бернською Конвенцією. Межі її застосування.

Сфера наукових інтересів: проблеми захисту авторських прав в Україні; законодавство ЄС та країн світу в сфері інтелектуальної власності; судова практика у договірних зобов’язаннях.

 

Рибачок Вікторія Анатоліївна – к.ю.н., доцент, професор КУТЕП.

Дисципліни: Сімейно право, Підприємницьке право.

Основні праці: Нотаріальне посвідчення договору іпотеки. Особливості передачі в іпотеку повітряних суден та космічних об’єктів.

Сфера наукових інтересів: Актуальні питання правового регулювання повітряних суден, космічних об’єктів як об’єктів цивільних правовідносин; питання інвестицій в Українську економіку.

Майданик Наталія Романівна – к. ю. н., доцент КУТЕП.

Дисципліни: Цивільне процесуальне право, Основи римського цивільного права

Основні праці: Поняття натуральних зобов’язань, юридична природа натуральних зобов’язань, системність, класифікація і види натуральних зобов’язань, задавнені зобов’язання як натуральні зобов’язання, захист цивільних прав та інтересів сторін натурального зобов’язання, юридична техніка вирішення цивільно-правового спору в Україні: методологічні засади.

Сфера наукових інтересів: здійснення і захист цивільних прав та інтересів; методологія вирішення цивільно-правових спорів.

 

 

 

За кафедрою закріплено наступні навчальні дисципліни:

1. Актуальні проблеми цивільного права*

2. Актуальні проблеми трудового права *

3. Біржове право

4. Господарське право

5. Господарсько-процесуальне право

6. Договірне право

7. Договірне право: доктрина та юридична практика *

8. Інтелектуальна власність*

9. Міжнародне приватне право

10. Основи римського цивільного права

11. Підприємницьке право

12. Право соціального забезпечення

13. Правове регулювання туристичної діяльності

14. Правове регулювання туристського та готельного підприємництва*

15. Правові проблеми порядку розгляду трудових спорів *

16. Практика (наукова) *

17. Практика (переддипломна) *

18. Сімейне право

19. Трудове право

20. Цивільні права в практиці Європейського Суду з прав людини *

21. Цивільне право

22. Цивільно-процесуальне право

*дисципліна магістратури

Заходи, що проводить кафедра:

  • Відкриті заняття.
  • Круглі столи на теми: "Актуальні проблеми цивільного права", "Актуальні проблеми правового регулювання туристського та готельного підприємництва", «Актуальні проблеми трудового права».
  • Екскурсії по місту Києву для студентів юридичного факультету та магістрів Готельно – ресторанної справи.
  • Екскурсії до Конституційного суду України.
  • Екскурсії для студентів юридичного факультету та Готельно – ресторанної справи по готелям та туристичним фірмам м. Києва.
  • Професорсько – викладацький склад кафедри приймає участь у міжнародних науково – теоретичних конференціях України, форумах, тренінгах.
  • Та багато інших цільових зустрічей з випускниками КУТЕП.
Loading

календар подiй

11 серпня 2022
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

RSS