Карта сайту
Приватна зона


Кафедра обліку і аудиту, маркетингу та менеджменту

Освіта – це вміння діяти у будь-яких життєвих ситуаціях
Джон Хіббен

Кафедра є структурним підрозділом факультету міжнародних економічних відносин і менеджменту. Кафедра обліку і аудиту, маркетингу та менеджменту здійснює підготовку та випуск студентів за напрямами підготовки «Облік і аудит», «Маркетинг» та «Менеджмент».

Місія кафедри обліку і аудиту, маркетингу та менеджменту – формування професійних компетенцій студентів згідно з галузевими стандартами вищої освіти.

Підготовка студентів зі спеціальностей «Облік і аудит», «Менеджмент організацій та адміністрування» та «Маркетинг» відбувається з використанням проектних технологій, кейс-стаді, навчально-практичних тренінгів та ділових ігор.

Кафедра має мережу баз навчальної та виробничої практики, налагодила активне співробітництво за аналогічними кафедрами в провідних навчальних закладах України.

Випускники кафедри обліку і аудиту, маркетингу та менеджменту працюють у провідних готельних та туристичних підприємствах: готелях «Прем'єр Палац», «Опера», «Radisson SAS», «Президент готель», «Русь», «Козацький»; туристичних операторах «Сам», «Феєрія», «Тез Тур», «Супутник», «Пегас Туристик», «Ньюз Тревел», «Альф – туроператор», франчайзинговому туристичному ланцюгу «Мережа агенцій гарящих путівок».

Навчально-методична робота кафедри

Кафедра працює над забезпечення навчального процесу навчально-методичними матеріалами з дисциплін, що формують фахові компетенції студентів напрямів підготовки «Облік і аудит», «Менеджмент» та «Маркетинг».

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Для майбутніх фахівців з обліку та аудиту створені всі можливості для отримання професійних навичок з таких галузей знань: «Бухгалтерський облік»; «Фінансовий облік»; «Управлінській облік»; «Податковий облік»; «Міжнародні стандарти фінансової звітності»;  «Аудит»;  «Міжнародні стандарти аудиту».

Для майбутніх фахівців з менеджменту створені всі можливості для отримання професійних навичок з таких галузей знань: «Стратегічний менеджмент»; «Операційний менеджмент»; «Проективний менеджмент»; «Кадровий менеджмент»; «Інноваційний менеджмент»; «Міжнародний менеджмент».

Для майбутніх фахівців з маркетингу здобувають вміння та професійні навички в таких галузях знань: «Маркетинговий менеджмент»; «Рекламний менеджмент»; «Стратегічний маркетинг»; «Організація маркетингових досліджень»; «Промисловий маркетинг»; «Міжнародний маркетинг».

Науково-дослідна робота кафедри

Основними напрямами науково-дослідної роботи кафедри є: формування стратегії маркетингового менеджменту підприємств сфери послуг: організація маркетингового менеджменту на підприємствах сфери послуг; проблеми маркетингової діяльності підприємств сфери послуг; проблеми менеджменту підприємств сфери послуг, зокрема туристичного та готельного бізнесу; інноваційний розвиток підприємств сфери послуг. Розвиток бухгалтерського обліку і аудиту в умовах глобалізації економіки: формування система бухгалтерського обліку на підприємстві; організація аудиту на підприємствах туристичного бізнесу; система оподаткування підприємств туристичного бізнесу.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Завідувач кафедри обліку і аудиту, маркетингу та менеджменту Луцій Олександр Павлович, кандидат економічних наук, професор. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 27 років. Висококваліфікований спеціаліст. Нагороджений знаком Міністерством освіти і науки України «Відмінник освіти України», Подяка Прем’єр-міністра України «За значний особистий внесок у забезпечення розвитку освіти та високий професіоналізм». Подяка Київського міського голови «За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки», велика кількість почесних грамот Міністерства освіти і науки України, член Експертної ради з економіки і підприємництва ДАК Міністерства освіти і науки України (2004-2008). Автор понад 150 друкованих наукових і науково-методичних робіт. Неодноразово стажувався в провідних університетах Великої Британії та Франції.

Викладає навчальні дисципліни: «Рекламний менеджмент»; «Стратегічний маркетинг»; «Економіка підприємства»; «Маркетингові дослідження».

Основні праці: протягом наукової та педагогічної діяльності підготовлено понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

  • Маркетинг: підручник / [О.П. Луцій, С.І. Чоботар, Я.С. Ларіна та ін.]. – К.: «Наш час», 2007. – 504 с.
  • Маркетингова товарна політика: підручник / [О.П. Луцій, С.І. Чоботар, C.М. Боняр та ін.] – К.: Пресса України, 2007. – 263 с.
  • Рекламний менеджмент: посібник / [О.П. Луцій, Л.В. Забуранна, І.О. Ковшова та ін.] – К.: Вид-во Європейського університету, 2014. – 328 с.
  • Луцій О.П. Комплекс міжнародного маркетингу підприємств України на ринку Російської Федерації. Монографія / О.П. Луцій, А.В. Рябчик, А.С. Близнюк. – К.: Вид-во «Видавничий центр НУБІП», 2009. – 306 с.
  • Луцій О.П. Конкурентоспроможність підприємств: дослідження та формування стратегій підвищення. Монографія / О.П. Луцій, С.З. Весперіс, О.О. Топілін. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – 296 с.

Сфера наукових інтересів: маркетинг, реклама.

Е-mail: lutsiy_alex@ukr.net

Мавріна Ніна Яківна – доцент кафедри обліку і аудиту, маркетингу та менеджменту. 38 років працювала у Національному банку України. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 12 років. Висококваліфікований спеціаліст-практик.

Викладає навчальні дисципліни: «Аудит», «Облік у банках і у бюджетних організаціях», «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі».

Основні праці: розробка інструкцій «Організація безготівкових операцій» та «Міжбанківські розрахунки».

Сфера наукових інтересів: сучасні проблеми обліку і аудиту  підприємств.

Е-mail: ninaymavrina@gmail.com

 

 

Невєдомова Ганна Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, маркетингу та менеджменту. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації більше 30 років. На кафедрі працює з 1996 р. Висококваліфікований спеціаліст. Нагороджений знаком Міністерством освіти і науки України «Відмінник освіти України», Подяка Голови Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації, Почесна грамота Асоціації готельних об’єднань та готелів міст України.

Основні праці: За період наукової та педагогічної діяльності видано понад 20 статей та навчальний посібник «Економічна теорія: в схемах, таблицях, графіках і формулах».

Викладає навчальні дисципліни: «Основи економічної теорії», «Економічна теорія», «Політична економія», «Економіка підприємства».

Сфера наукових інтересів: формування економічної культури та економічного мислення сучасних фахівців.

Е-mail: nevedomova1@ukr.net

 

Печуляк Юлія Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент. На кафедрі з 2010 р. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах сім років. Висококваліфікований спеціаліст.

Основні праці: За час педагогічної та наукової діяльності видано 10 статей у фахових виданнях.

Викладає навчальні дисципліни: «Управління персоналом»; «Стратегічний менеджмент»; «Корпоративне управління»; «Самоменеджмент»; «Комунікативний менеджмент».

Сфера наукових інтересів: сучасні напрямки управління персоналом на вітчизняних підприємствах туристичної галузі.

Е-mail: semenova2005@list.ru

 

Тупчій Антоніна Филимонівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, маркетингу та менеджменту. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 25 років. Висококваліфікований спеціаліст.

Основні праці: 22 наукові праці: з них 6 навчально-методичних посібників, у т.ч. Інноваційні технології викладання облікових дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; шість статей у наукових фахових виданнях; 10 тез у збірниках матеріалів наукових конференцій.

Викладає навчальні дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Бухгалтерський облік у сфері послуг», «Контроль і ревізія», «Звітність підприємства», «Гроші та кредит».

Сфера наукових інтересів: бухгалтерська професійна діяльність, методика викладання облікових дисциплін, проблеми теорії та практики бухгалтерського обліку, наукові дослідження в обліку.

Е-mail: antonina.tupchii@mail.ru

 

Любима Аліна Євгеніївна, старший викладач кафедри обліку і аудиту, маркетингу та менеджменту. Висококваліфікований спеціаліст, математик-прогнозист, аналітик. На кафедрі працює з 2000 р.

Основні праці. За період науково-педагогічної діяльності видано п’ять статей за напрямами економіко-математичне моделювання та економічний аналіз.

Викладає навчальні дисципліни: «Аналіз господарської діяльності», «Економетрика», «Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів». «Макроекономіка», «Мікроекономіка».

Сфера наукових інтересів: моделювання й аналіз економічних процесів, теорія розв'язання винахідницьких задач.

Е-mail: lae@ukr.net

 

 

 

Любимий Віктор Олександрович, доцент кафедри обліку і аудиту, маркетингу та менеджменту. Висококваліфікований спеціаліст, математик-прогнозист, аналітик. На кафедрі працює з 2000 р.

Основні праці. За період науково-педагогічної діяльності видано сім статей за напрямами економіко-математичне моделювання та економічний аналіз.

Викладає навчальні дисципліни: «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Національна економіка».

Сфера наукових інтересів: використання математичного апарату в процесі економічних досліджень.

Е-mail: lae@ukr.net

 

 

 

Огієнко Оксана Володимирівна, старший викладач кафедри обліку і аудиту, маркетингу та менеджменту. На кафедрі працює з 2008 р. Досвід педагогічної роботи – шість років

Основні праці. За період педагогічної діяльності взяла участь у шести наукових конференціях, у тому числі двох міжнародних науково-практичних конференціях, видано вісім навчальних і робочих програм.

Викладає навчальні дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Маркетинг», «Фінанси», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Страхування».

Сфера наукових інтересів:  маркетинг.

Е-mail: fascinated@ukr.net

 

 

 


--
Бідюк Оксана Олександрівна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, маркетингу та менеджменту. На кафедрі працює з 2010 р. Висококваліфікований спеціаліст.

Основні праці. За час педагогічної та наукової діяльності видано шість навчальних посібників, одна колективна монографія, 15 статей у фахових виданнях, 30 тез доповідей.  

Викладає навчальні дисципліни: «Облік зовнішньоекономічної діяльності», «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності», «Фінансовий менеджмент».

Сфера наукових інтересів: облік і звітність в оподаткуванні.

Е-mail: o.bidyuk@gmail.com

 

 

Самонова Тетяна Броніславівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, маркетингу та менеджменту. На кафедрі працює з 2011 р. Висококваліфікований спеціаліст.

Основні праці: має 20 наукових та навчально-методичних праць, з яких 11 надруковано у фахових виданнях та 9 видано у збірниках тез Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Викладає навчальні дисципліни: «Маркетингові комунікації», «Маркетингова товарна політика», «Маркетингова політика розподілу», «Маркетинг в сфері гостинності».

Сфера наукових інтересів: маркетинг туризму, комунікаційна діяльність, реклама та PR.

Е-mail: tatyzla@ukr.net

 

 

Мельник Ірина Леонідівна, старший викладач кафедри обліку і аудиту, маркетингу та менеджменту. На кафедрі працює з 2005 р.

Основні праці. За період педагогічної діяльності видано п’ять фахових статей, взято участь у підготовці трьох колективних монографіях.

Викладає навчальні дисципліни: «Менеджмент організацій», «Менеджмент підприємств туристичного і готельного бізнесу», «Управління проектами в туризмі».

Сфера наукових інтересів: інноваційна діяльність підприємств туристичного бізнесу.

Е-mail: irina--melnik@yandex.ua

Loading

календар подiй

27 листопада 2020
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

RSS

 

 

 

 

  

Украинский портАл