Карта сайту
Приватна зона


Новини

КУТЕП ОГОЛОШУЄ НАБІР ДО АСПІРАНТУРИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

РАЗОМ З НАУКОВО-ДОСЛІДНИМ ІНСТИТУТОМ ПРИВАТНОГО ПРАВА ІМЕНІ Ф.Г.БУРЧАКА НАПрН УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ НАБІР ДО АСПІРАНТУРИ

За спеціальністю:

081 – Право

12.00.03 – Цивільне право;

12.00.04 – Господарське право

До аспірантури приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають (перебувають) на території України на законних підставах, мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та виявили бажання здобути ступінь доктора філософії.

Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

Нормативний строк підготовки в аспірантурі становить 4 роки.

Вступні випробування будуть проводитись в усній та письмовій формі:

з 18 вересня до 29 вересня 2017 року.

Вступні випробування до аспірантури складаються з:

- вступного іспиту із спеціальності (програма);

- вступного іспиту з іноземної мови (англійської – програма).

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

- вступного іспиту з філософії (програма);

- презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень (вимоги).

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних іспитів до аспірантури не допускається.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного 2017 року.

Рейтинговий список вступників до аспірантури впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого з кожної форми навчання окремо.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, які потрібно мати при вступі в аспірантуру:

1. Заява про вступ до аспірантури - подається на ім'я ректора (з візами завідувача кафедри і декана факультету).

2. Диплом про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра з додатками до диплому.

3. Особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою 6х4).

4. Оригінал трудової книжки (для аспірантів денної форми навчання).

5. Копія паспорту.

6. Копія довідки про ідентифікаційний код.

7. Автобіографія

8. Два конверти.

9. Обґрунтування теми дисертації або реферат з обраної спеціальності.

Навчання платне – 15 800 грн. за рік

Документи приймаються до 15 вересня ц.р. за адресою:

02192, м.Київ, вул. Генерала Жмаченка, 26

Тел. для довідок – (+38 044) 549-18-03

Останні новини

Loading

календар подiй

11 грудня 2023
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

RSS